Gwarancja i serwis towarów

Reklamacje i Gwarancja

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie Protokołu Szkody.

2. Wszystkie towary oferowane przez nas  są nowe, wolne od wad i objęte gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest dowód zakupu (faktura/paragon) lub ewentualna karta gwarancyjna dołączona do zakupu. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.

3.Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

4. Zgłoszenie reklamacyjne w sklpeie gamainstal.pl powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania). <<<pobierz formularz>>>

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.

6. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku towarów kupionych w sklepach tradycyjnych gdyż gwarantem jest producent lub generalny dystrybutor towarów. Reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie na adres sprzedającego lub mailem na adres gamainstal@vp.pl Zgłoszenie przekazywane jest do producenta lub generalnego dystrybutora , który w terminie zgodnym z przepisami rozpatruje reklamację.