Regulamin

Regulamin"Wyrażam zgodę na przekazanie mojego adresu e - mail oraz telefonu do firmy kurierskiej DPD,lub UPS w celu sprawniejszej obsługi dostarczenia zamówionych przeze mnie produktów drogą wysyłkową zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 )"

__________________________________________________________________________
FORMULARZE DO POBRANIA:

Pobierz formularz reklamacyjny


(dotyczy klientów indywidualnych, zwrot towaru możliwy w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. Produkt odebrany osobiście nie podlega zwrotowi ani wymianie) Formularz należy wydrukować, wypełnić i przesłać razem z towarem.
__________________________________________________________________________

Regulamin Sklepu Internetowego gamainstal.pl

§ 1. Właścicielem Sklepu Internetowego gamainstal.pl jest firma P.H.U. GAMA-INSTAL


Użytkownikiem serwisu może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.

Użytkownik może zarejestrować się w serwisie, wypełniając specjalny formularz, co prowadzi do stworzenia konta użytkownika, które pozwala w pełni korzystać z serwisu, w szczególności ? ze specjalnych ofert skierowanych do użytkowników zarejestrowanych, możliwości śledzenia stanu realizacji zamówień, i innych.

Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień. W serwisie mogą zostać dodane usługi dodatkowe, które będą dokładnie opisywane.

Konto Użytkownika może zostać zablokowane lub usunięte bez wcześniejszych uprzedzeń, jeżeli Właściciel (Administrator) stwierdził nadużycie regulaminu. Usuwając dane Użytkownika Właściciel usuwa wszystkie jego dane zawarte w bazie danych.


§2. Strony transakcji

1. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym gamainstal.pl, zwaną dalej Nabywcą, jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma przez co rozumie się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną lub inną jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej

2. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego gamainstal.pl, zwaną dalej Sprzedawcą, jest właściciel firmy ? P.H.U. Gama-Instal Matera Józef, ul. Centralna 48, 43-210 Kobiór

§3. Bezpieczeństwo transakcji zawieranych drogą elektroniczną

Wszystkie transakcje zawierane drogą elektroniczną są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883.).
Dane osobowe podane przez użytkownika w celu realizacji transakcji, są przechowywane na zabezpieczonym serwerze, na wydzielonym koncie. Dane podawane przez użytkownika podczas realizacji płatności on-line są chronione przez specjalistyczne serwisy obsługujące płatności.

§4. Oferta sklepu

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet mogą być produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Sklepu Internetowego gamainstal.pl w chwili składania zamówienia.

2. W procesie komunikowania się Sprzedawcy z Nabywcą dopuszczona jest możliwość składania przez obydwie strony propozycji innych niż wymienione w ofercie sklepu gamainstal.pl W szczególności dopuszczona jest możliwość ustalenia warunków transakcji innych niż standardowe, co wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

4. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, pakowane przez producenta i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

5. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

6. Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie Internetowego Sklepu gamainstal.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep gamainstal.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów, jednocześnie uchylając się od odpowiedzialności za zawartość zdjęć i rysunków produktów.

7. Zdjęcia prezentujące produkty będące w ofercie sklepu gamainstal.pl mają charakter poglądowy i mogą nie oddawać w całości rzeczywistego wyglądu produktu ani nie pokazywać wszystkich szczegółów. Pracownicy Sprzedawcy są gotowi do odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące wyglądu produktów jak i ich parametrów technicznych i innych cech, a w razie konieczności, do zapewnienia zdjęć lub rysunków, które mogłyby te wątpliwości rozwiać.

8. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§5. Zamawianie towarów

1. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym gamainstal.pl odbywa się poprzez:

? Dodawanie artykułów do ?koszyka? oraz wypełnienie standardowego formularza zamówienia w sklepie internetowym (w tym wybranie opcji dostawy)

2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

3.Przy zamówieniu produktów, których nie ma na stanie magazynowym przy wartości powyżej 500,00zł pobierany jest zadatek w wysokości 10% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto:

Nr konta: 73 1140 2004 0000 3102 4096 7467
Dane do konta:  P.H.U. GAMA-INSTAL MATERA JÓZEF ul. CENTRALNA 48 43-210 KOBIÓR

Informacja dotyczy tylko towarów, których nie posiadamy na stanie magazynowym.
Produkty na zamówienie sprowadzane są na indywidualne zamówienie kupującego, bez możliwości zwrotu. Przy rezygnacji zadatek nie zostaje rozliczany.§6. Potwierdzanie i realizacja zamówień

1. Każde większe zamówienie składane w Sklepie Internetowym gamainstal.pl może zostać potwierdzone przez Sprzedawcę a następnie przez Nabywcę. W celu potwierdzenia zawartości zamówienia oraz doprecyzowania szczegółów, w ciągu 2-4 dni roboczych od złożenia zamówienia, pracownik sklepu skontaktuje się z Nabywcą drogą internetową lub telefoniczną i po uzgodnieniach, przedstawia warunki realizacji zamówienia, obejmujące w szczególności:

 - Potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów

 - Kalkulację kosztów dostawy

  - Adres dostawy

  - Termin realizacji zamówienia

2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego np. z winy Nabywcy (błędny numer telefonu, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie zostaje anulowane, a ewentualne dane osobowe w nim zawarte zostają usunięte z bazy danych sklepu.

3. Dostawa towaru, który znajduje się na stanie magazynowym Sprzedawcy, następuje w ciągu 7 dni roboczych od daty zamówienia. Dostawa towarów na specjalne zamówienie będzie realizowana w indywidualnie ustalanych terminach, o czym Nabywca będzie poinformowany w ciągu 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w ramach warunków realizacji zamówienia

4. W przypadku złożenia przez Nabywcę zamówienia na towary nietypowe lub o wysokiej wartości, Sprzedawca może, w procesie potwierdzenia zamówienia, zarządać wpłaty zadatku na poczet realizacji zamówienia lub przedpłaty pełnej wartości zamówienia, co będzie zaznaczone w warunkach realizacji zamówienia.

5. Po przedstawieniu warunków realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, Nabywca przesyła akceptację tych warunków drogą internetową na adres gamainstal@vp.pl

6. Złożenie zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia przez Nabywcę, jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego gamainstal.pl do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

7. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia wraz z akceptacją warunków realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sklepem Internetowym gamainstal.pl
Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.

§7. Korygowanie i anulowanie zamówień

1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, Sprzedawca może dokonać zmian w złożonym przez Nabywcę zamówieniu w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od jego złożenia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane. Zmianę Sprzedający potwierdza poprzez przesłanie zaktualizowanych warunków realizacji zamówienia.

2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie ze Sprzedawcą. Użytkownik, który jest zarejestrowany w serwisie Sprzedawcy, może sprawdzić stan realizacji zamówienia po zalogowaniu do serwisu.

3. Rezygnacja z zamówienia. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, Sprzedawca może anulować realizację zamówienia, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze zrealizowane.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień w przypadku zdarzeń losowych takich jak rozwiązanie umowy z dostawcą produktów, braku możliwości ich zamówienia przez okres dłuższy niż 5 tygodni, podanej błędnej ceny, podanego złego stanu magazynowego, oraz innych przypadków losowych. Anulowanie zamówienia nastąpi do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.


§8. Korygowanie dokumentów zakupu

1. Korygowanie dokumentu zakupu wynikające z konieczności zmiany kontrahenta lub danych kontrahenta jest możliwe na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem lub faxem tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionej i podpisanej przez nabywcę noty korygującej przesłanej w dwóch kopiach do firmy P.H.U Gama-Instal. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego dokumentu Sprzedawca zobowiązuje się do odesłania Kopii wraz z pieczęcią firmy P.H.U Gama-Instal i podpisem, co jest równoznaczne z korygowaniem dokumentu zakupu.

§9. Formy płatności

1. Płatność gotówkowa przy odbiorze towaru

2. Przelew całościowy, na podstawie złożonego zamówienia z wyszczególnionymi produktami oraz kosztami wysyłki na zamówieniu. Nabywca dokonuje przelewu na konto podane w zamówieniu. Sprzedawca, niezwłocznie po zarejestrowaniu przelewu w odpowiedniej wartości na koncie bankowym, przystąpi do realizacji zamówienia. W tytule przelewu Nabywca podaje numer zamówienia. W przypadku nie otrzymania przelewu do 10 dni od złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

3. Zapłata za towar przy odbiorze towaru - sprzedawca wysyła towar na podstawie złożonego zamówienia wraz z dowodem zakupu dla nabywcy. Odbiorca uiszcza opłatę za towar + przesyłkę osobie dostarczającą przesyłkę.

§10. Transport i dostawa towarów

1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym gamainstal.pl realizowane są tylko na terytorium całego kraju. (za granicę Polski, produktów nie wysyłamy)

2. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy:

  -odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy (po wcześniejszym kontakcie)
w Kobiórze przy ul. Centralnej 48 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 w sobotę w godzinach 8:00-13:00.

  -przesyłka kurierska firmą spedycyjną. Koszt dostawy określa cennik firmy kurierskiej dostarczającej towar i szacowany jest automatycznie na podstawie wagi przy składaniu zamówienia a następnie potwierdzany przez sprzedawcę i przedstawiane Nabywcy do akceptacji.

3. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem Nabywca powinien odmówić przyjęcia niezamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez Nabywcę, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

4. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

5. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji w tym zakresie jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu Szkody"

§11. Reklamacje, gwarancje, zwroty

1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do niezwłocznego sprawdzenia towaru. Ewentualne uszkodzenia zewnętrzne należy niezwłocznie zgłosić pracownikom obecnym przy dostawie lub kurierowi, oraz skontaktować się z pracownikiem Sprzedawcy. Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobach dostarczających przesyłkę i spisanie Protokołu Szkody.

2. Wszystkie towary oferowane przez nas  są nowe, wolne od wad i objęte gwarancją producenta. Czas trwania gwarancji jest uzależniony od rodzaju sprzętu oraz producenta. Podstawą do rozpatrzenia gwarancji jest dowód zakupu (faktura/paragon) lub ewentualna karta gwarancyjna dołączona do zakupu. W przypadku awarii sprzętu należy kierować się do jednego z autoryzowanych punktów serwisowych producenta w Polsce.

3.Jakiekolwiek problemy techniczne rozwiązywane są przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski (wskazane przez producenta/importera), których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej i/lub na stronie internetowej producenta/importera.

4. Zgłoszenie reklamacyjne w sklpeie gamainstal.pl powinno być przesłane pocztą lub e-mailem, z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).

5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, czas realizacji reklamacji (wymiana ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 7 dni roboczych w przypadku towarów dostępnych na stanie magazynowym. Czas realizacji reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców, o czym Nabywca będzie poinformowany drogą internetową lub telefoniczną.


6. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywa się w taki sam sposób jak w przypadku towarów kupionych w sklepach tradycyjnych gdyż gwarantem jest producent lub generalny dystrybutor towarów. Reklamacje prosimy zgłaszać pisemnie na adres sprzedającego lub mailem na adres gamainstal@vp.pl Zgłoszenie przekazywane jest do producenta lub generalnego dystrybutora , który w terminie zgodnym z przepisami rozpatruje reklamację.

7. Różnice wynikające np. z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

8.Nabywca ma prawo odstąpić od zawartej umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy w komplecie: przedmiot z pełną dokumentacją, faktura VAT, karta gwarancyjna. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej

9. Zwroty towarów przyjmowane są w przypadku, gdy nie posiadają one śladów używania, nie posiadają uszkodzeń oraz posiadają fabryczne opakowanie. W przypadku otwarcia opakowania i wyciągnięcia produktu uważa się towar za używany, gdyż posiada ślady ingerencji (mikro ryski, ślady palców itp). Produkt ten nie jest uważany za nowy i nie nadaje się do ponownej sprzedaży jako produkt nieużywany.

10. W przypadku zwrotów, koszty związane z dostarczeniem do siedziby Sprzedawcy, pokrywa Nabywca.

11.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru w transporcie zwrotnym

12. Wartość zamówienia zostanie zwrócona przelewem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania i sprawdzenia przesyłki.

§ 12. Pliki Cookies

W dniu 16 listopada 2012 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012.1445). Artykuł 1 pkt. 122 przedmiotowej ustawy zmienił treść art. 173 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Z art. 28 pkt. 2 ustawy zmieniającej wynika, że art. 1 pkt. 122 wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia. Ogłoszenie ustawy zmieniającej miało miejsce w dniu 21 grudnia 2012 r., a zatem od dnia 22 marca br. obowiązuje zmieniona treść art. 173 ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Znowelizowany przepis zmienia m.in. zasady korzystania z plików cookies (ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer strony www i zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika). Wspomniana nowelizacja ma podnieść świadomość użytkowników.

Zgodnie z ?art.173.1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o: 

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę; 

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. 

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do: 

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej; 

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego. 

4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy: 

1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania; 

2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta; 

3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.?; 

§ 13. Postanowienia końcowe

1. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin w formie publikowanej w dniu składania zamówienia.

2. Ewentualne niedogodności przy realizacji transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, oraz w przypadku braku porozumienia, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu sklepu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu. Po zmianie każdy Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z nowym regulaminem. Jeśli go nie zaakceptuje, to powinien zaprzestać korzystania z serwisu jako Użytkownik i powiadomić o tym fakcie Właściciela, aby usunął jego konto.